There are no breaking news at the moment

Ammatillinen kouluttautuminen on sijoitus omaan tulevaisuuteen

Matkailuala on siitä tunnettu ala, että se on jatkuvan muutoksen kourissa. Ala on yksi maailman suurimpia ja se on ollut kovassa kasvussa viime vuosikymmeninä. Yksi syy on köyhyyden väheneminen ja maailman varallisuuden kasvaminen. Kiinan talouskasvu on mahdollistanut sen, että kymmenet miljoonat kiinalaiset pääsevät matkustamaan ulkomaille ensimmäistä kertaa. Sama kuvio toistuu pienemmässä mittakaavassa myös muissa kehitysmaissa. Matkailualalla trendit ja ilmiöt vaihtuvat nopeasti, mutta yksi suurimmista megatrendeistä eli ympäristöystävällinen matkailu tulee pysymään vahvana ja kasvamaan vain entisestään.

Ottaen huomioon matkailualalla puhaltavat muutoksen tuulet, voidaan ottaa esiin ammatillisen kouluttautumisen ja lisäkoulutuksen tarve matkailualalla, joka tulee säilymään vahvana myös tulevina vuosikymmeninä.

Paine kouluttautua ei kuitenkaan tule yksin omaan alalla tapahtuvien muutosten johdosta, vaan toisaalta on hyvä muistaa myös yksilöiden oma halu panostaa omaan ammattitaitoonsa. Tunnetusti matkailualalla työskentelee intohimoista väkeä, jotka suhtautuvat intohimolla asiakkaiden palvelemiseen. Monet ovat itsekin aktiivisia matkailijoita, jonka takia he ovat valinneet hakea alalle töihin. Tästä johtuen matkailualan ammattilaiset suhtautuvat koulutustarpeisiin usein hyvin proaktiivisesti ja käyttävät tilaisuudet kouluttautumiseen tehokkaasti.

Ammatillinen kouluttautuminen on sijoitus omaan tulevaisuuteen

Kouluttautuminen on aina sijoitus omaan tulevaisuuteen. Jatkuva oppiminen mahdollistaa oman potentiaalien laajentamisen ja saavuttamisen, joka näkyy myös korkeammissa ansioissa. Aikuisopiskelusta on tullut hyvin suosittua ja myös matkailualaa voi opiskella myös töiden lomassa tai ottamalla opintovapaata ja opiskelemalla täysipäiväisesti. Opintojen ohella opiskelu sopii erityisen hyvin sellaiselle henkilölle, jolla on matkailualan perustutkinto, ja halua suorittaa AMK-tutkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon tai Yliopistotutkinnon suorittaminen voi olla hieman vaikeampaa töiden lomassa, joten silloin kannattaa mieluummin ottaa opintovapaata. Suomessa tämä on erityisen oivallinen vaihtoehto, sillä yhteiskunta tukee aikuisopiskelijoita monella tavalla, joka mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun taloudellisesti.

Kaikilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta tai halua opiskella kokonaista tutkintoa. Onneksi matkailualan oppilaitokset, kuten Lapin matkailuopisto tarjoaa myös ammatillista koulutusta erilaisten kurssien ja pienempien opintokokonaisuuksien muodossa, joita järjestetään yksilöiden lisäksi myös yrityksille. Kollegoiden kanssa opiskelu on usein tavoitteellisempaa ja hauskempaa, joten se kannattaa pitää avoimena vaihtoehtona silloin, kun haluaa täsmäopiskella tiettyä asiakokonaisuutta.