There are no breaking news at the moment

Matkailualaa voi opiskella myös ylemmillä tasoilla

Matkailualalle voi hakeutua opiskelemaan myös suoraan korkeakouluihin, joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Niiden pääsyvaatimuksina on toisen asteen lukio- tai ammattikoulututkinto. Ammattikorkeakoulujen matkailualan koulutusohjelmat ovat laajuudeltaan yleensä noin 210 opintopistettä ja opinnot kestävät keskimäärin noin 3,5-4 vuotta, Matkailualan ammattikorkeasta valmistuneita kutsutaan restonomeiksi.

Ammattikorkeakoulussa opiskelu mahdollistaa myös erikoistumisen oman kiinnostuksen kohteiden perusteella. Käytännössä kaikissa ammattikorkeakouluissa voi opiskella viidessä eri koulutusohjelmassa, jotka ovat hotelli- ja ravintola-alan, matkailun, matkailun liikkeenjohdon, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ja palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmissa.

Restonomin tutkinto on huomattavasti laajempi kuin ammattitutkinto, jonka lisäksi koulutusohjelmat vaihtelevat hieman ammattikorkeakouluttain, jolloin myös opetuksen sisältö pysyy vaihtelevana. Restonomin saattaa valmistuttuaan sijoittua hyvin monipuolisiin työtehtäviin, sillä restonomin tutkinto mahdollistaa työskentelyn matkailupalveluiden suunnittelun, tuottamisen, kehittämisen, ja myynnin ja markkinoinnin parissa. Restonomin tutkinnon suorittaneet voivat välittömästi tutkinnon suorittamisen jälkeen hakea myös opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai maisterin tutkintoa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan vain 90 opintopistettä, jonka johdosta sen suorittaminen onnistuu loistavasti myös töiden ohessa. Näin ollen ylempi restonomin tutkinto on loistava vaihtoehto myös alalla pitkään työskennelleille, jotka haluavat hankkia itselleen lisää tietämystä ja päästä mahdollisesti etenemään omalla uralla.

Matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi seuraavissa oppilaitoksissa: Vaasan ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Matkailualan opiskelu onnistuu myös yliopistossa

Mikään ei estä myöskään matkailualan opiskelua yliopistoissa ja esimerkiksi Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnassa on mahdollista suorittaa kandidaatin tai maisterin tutkinnon matkailun tutkimuksessa. Yliopistossa on tarjolla monia pääainevaihtoehtoja, kuten matkailun liiketoimintaosaamisen, matkailun kulttuurintutkimuksen tai luontomatkailun. Yliopistotutkinnon suorittaneilla avautuu mahdollisuus asiantuntijatehtävissä työskentelyyn monien eri valtiollisten ja yksityisten toimijoiden palveluksessa.

Lapin yliopisto on tällä hetkellä ainoa yliopisto Suomessa, jossa matkailun opiskelu pääaineessa on mahdollista, mutta sivuaineena matkailua voi opiskella niin kutsutussa matkailualan verkostoyliopistossa, joka järjestää moni- ja poikkitieteellistä perus- ja jatkokoulutusta matkailuun liittyen. Kyseiseen verkostoon kuuluu lukuisia eri yliopistoja ja siihen voi hakea suoraan näissä korkeakouluissa opiskelevat opiskelijat.