There are no breaking news at the moment

Matkailualaa voi opiskella monella eri tasolla

Matkailualan koulutukseen on panostettu huomattavan paljon. Tämä johtuu varmasti myös siitä, että työpaikat Suomessa keskittyvät teollisuuden sijaan yhä enemmän palvelualoille, minkä takia koulutuslinjauksissa palvelualoja, kuten matkailua, pyritään painottamaan. Samalla matkailuala on globaalin väestönkasvun takia jatkuvasta kasvussa, on selvä että alalle syntyy jatkuvasti uusia työpaikkoja.

Matkailualaa voi opiskella usealla eri koulutustasolla, joten jokaiselle alalle haluavalle löytyy varmasti oma vaihtoehto. Alan ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa erilaisissa ammattioppilaitoksissa ympäri Suomea. Valmistuneet saavat toisen asteen tutkinnon, jonka suorittaneet voivat työskennellä esimerkiksi matkatoimistojen virkailijoina tai matkailupalvelijoiden tuottajina matkatoimistojen lisäksi matkailukeskuksissa ja hotelleissa sekä erilaisissa yrityksissä, jotka tuottavat erilaisia ohjelmia ja palveluita matkailualalla. Virkailijat voivat lisäksi työskennellä lentoasemilla esimerkiksi lähtöselvityksissä tai muissa tehtävissä.

Perustutkinnon voi suorittaa monella tavalla

Matkailualan ammatillinen koulutusohjelma on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja sen suorittamisessa kuluu yleensä noin 2-3 vuotta eli suurin piirtein saman verran kuin lukionkin. Perustutkinnon suorittaminen ei ole sidottu pelkästään perinteiseen oppilaitoksessa järjestettävään opetukseen, sillä matkailualan perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella tai näyttötutkintona.

Matkailuala sopii niin nuorille kuin aikuisille

Matkailualan ammatillinen koulutus soveltuu loistavasti myös niille nuorille, jotka peruskoulun jälkeen eivät halua hakeutua opiskelemaan lukioon ja jatkamaan siitä akateemiselle uralla vaan haluavat päästä kiinni nopeasti työelämään. Matkailuala on nuorekas ja trendikäs ala, jossa on paljon myös nuoria työntekijöitä. Tämä vaikuttaa osaltaan siihen, miksi nuoret hakeutuvat juuri tälle alalle. Vaikka alalla paiskitaan kovaa töitä, on tunnelma rento ja välitön. Matkailualaa ei voi turhaan kutsua jäykäksi alaksi. Toisaalta se soveltuu loistavasti myös aikuisille, jonka takia matkailualan peruskoulutuksen voi suorittaa myös aikuisopintoina. Aikuisille on tarjolla myös erikoistuneita tutkintoja, kuten maaseutumatkailun, matkaoppaan, matkailun ohjelmapalvelun ja matkatoimistovirkailjan ammattitutkinnot.

Matkailualan koulutusohjelman voi suorittaa useissa ammattioppilaitoksissa ympäri Suomea. Näistä mainittakoon Etelä-Savon ammattiopisto, Kainuun ammattiopisto, Mikkelin ammattiopisto, Oulun Seudun ammattiopisto, Vantaan ammattiopisto Varia, Vaasan ammattiopisto sekä tietenkin Lapin matkailuopisto. Se on ammattilaitoksista ainoa, joka on erikoistunut pohjois-Suomeen ja Lappiin, mitkä ovat viime vuosina olleet valtavassa nosteessa kansainvälisessä matkailussa. Lisätietoja näistä oppilaitoksista löytyy näiden internet-sivuilta.