There are no breaking news at the moment

Mahdollisuudet ovat yllättävän laajat

Matkailualan perustutkinnolla pääsee käytännössä suoraan sisään työelämään, sillä avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä huomattavan paljon. Tutkinnon suorittaneet voivat päästä suoraan töihin moniin maamme majoitus- ja ravintola alan eri yhtiöihin, erityisesti palvelutehtäviin. Työtehtävät voivat olla vuoropäällikön työtehtäviä ravintoloissa, vastaanottovirkailijan tehtäviä hotelleissa tai vaikkapa erilaisia työtehtäviä lentokentillä, esimerkiksi lähtöselvitysvirkailijana toimiminen. Perinteiset matkatoimistot tarjoavat myös työllistymismahdollisuuksia ammattitutkinnon suorittaneille ammattilaisille.

Matkailualalla on myös useita pienempiä yrityksiä, joista monet ovat keskittyneet tuottamaan erilaisia matkailu- ja tapahtumapalveluita. Tällaisia yrityksiä on suurissa kaupungeissa, mutta myös erityisesti niissä kunnissa, jossa matkailu on iso osa kunnan taloutta. Mitä pienempi yritys, sen suuremmat mahdollisuudet on saada myös laajamittaista kokemusta eri työtehtävistä yrityksen sisällä.

Matkailualan valinnasta voi usein olla hyötyä niille, jotka haluavat asua omissa kotikunnissaan, eivätkä ole kiinnostuneet muuttamaan suuriin kasvukeskuksiin, jossa elämänlaatu on huomattavasti huonompi kuin maaseudulla.

Matkailualan tutkinnolla on mahdollista päästä työskentelemään myös ulkomaille, mutta monissa kohdemaissa palkat saattavat olla huomattavasti alhaisemmat kuin Suomessa. Hyviä vaihtoehtoja voivat kuitenkin olla esimerkiksi matkaoppaan työtehtävät, tai työskentely valtameriristeilijällä.

Mahdollisuudet alan ulkopuolella

Matkailuala on ennen kaikkea palveluala, joten perustutkinnolla on mahdollisuus työllistyä myös matkailualan ulkopuolelle. Tutkinto auttaa työllistymään lähestulkoon kaikkiin eri palveluammatteihin, jonka ansioista matkailualan perustutkinto on työmarkkinoilla erittäin kilpailukykyinen tutkinto. Voit esimerkiksi työllistyä eri asiakaspalvelutehtävissä, tai myynnissä- ja markkinoinnissa. On tärkeä ymmärtää, että aktiivinen ja oma-aloitteinen henkilö voi matkailualan lisäksi työllistyä moniin muihinkin työtehtäviin.

Jatko-opinto mahdollisuudet kannattaa pitää mielessä

Erityisesti monet matkailualaa opiskelleet nuoret palavat halusta lähteä maailmalle mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen, ja päästä kokeilemaan siipiään työelämässä. Parasta kokemusta matkailualalta saa tietenkin tekemällä alalla työtä. Kannattaa pitää silti mielessä, että jatko-opintojen pariin voi helposti hakeutua sen jälkeen kun työkokemusta on kertynyt muutamia vuosia. Näin syntyy parempi mielikuva siitä, mistä asioista mahtaa olla kiinnostunut ja missä osa-alueissa matkailualan ammattilainen toivoo kehittyvän lisää. Jatkokouluttautuminen kannattaa aina, sillä se on sijoitus ihmiseen itseensä. Oman potentiaalinen laajentaminen tuo paitsi uusia ja mielenkiintoisempia työtehtäviä, että usein korkeammat tulot ja ansaintamahdollisuudet.