There are no breaking news at the moment

Matkailuala avaa valtavasti mahdollisuuksia

Matkailuala on eittämättä unelma-ala monille ihmisille. Se sopii parhaiten niille, jotka nauttivat haasteista ja pitävät ihmisten kanssa työskentelystä. Koska matkailuala on laajassa kasvussa globaalisti on alan piirissä jatkuvasti avoinna olevia työpaikkoja. Matkailualaa on mahdollista opiskella monella eri opintotasolla, joista korkein on yliopistotaso. Mitä korkeammalle tasolle opiskelija kapuaa sen laajemmat mahdollisuudet hänelle avautuu matkailualalla toimimiseen.

Kotimaan matkailun saralla

Matkailualalla toimiminen ei tarkoita pelkästään sitä, että henkilö työskentelisi työtehtävissä, jotka liittyvät jollain tavalla suomalaisten matkailuun ulkomailla. Kotimaan matkailun saralla mahdollisuuksia on suomalaisella työntekijällä huomattavan paljon, eikä pelkästään siitä syystä, että ulkomailla matkailusektorit ovat aina tietenkin kyseisen maan toimijoiden hallussa, jolloin työtehtävät eivät ole välttämättä kovin monipuoliset. Kotimaanmatkailu on tällä hetkellä valtavassa nosteessa sekä suomalaisten, että ulkomaalaisten vierailijoiden keskuudessa. Suomi nähdään maailmalla erittäin trendikkäänä matkakohteena. Ulkomaalaisten silmin Suomi on eksoottinen, mystinen ja korkean teknologian toimiva maa, jossa elää yksi maailman vanhimmista ja erityisimmistä kansoista.

Kotimaan matkailu avaa monia mahdollisuuksia

Kotimaan matkailun palveluita pyritään kehittämään jatkuvasti, jotta maahamme saataisiin uusia vierailijoita. Yliopistotutkinnon suorittaneet voivat helposti toimia matkailualan yritysten palveluiden kehittämistehtävissä. Ala muuttuu kovaa vauhtia ja samalla kaikki Pohjoismaat kilpailevat toisiaan vastaan. Myös matkailualalla tehdään isoja investointeja, joiden avulla pyritään vastaamaan tulevaisuuden kysyntään. Kehittämistehtävät liittyvät hyvin paljon palveluiden muotoiluun, ansaintalogiikan hahmottamiseen sekä asiakastarpeiden ymmärtämiseen. Kotimaan matkailun tapauksessa tätä voidaan pitää mielenkiintoisena, sillä Suomen matkailun potentiaalia ei olla hyödynnetty kokonaisuudessaan. Kotimaan matkailun saralle on siis tilaa siis monille uusille toimijoille. Työmahdollisuuksista ei kannata unohtaa mahdollisuutta yrittäjyyteen, joka sopii erityisen hyvin sellaisille ihmisille, jotka haluavat itse määrätä omista työtehtävistään ja sitä kautta omasta kohtalostaan.

Muut uramahdollisuudet

Matkailualan yliopistokoulutuksella on mahdollista toisaalta työskennellä myös monissa kansainvälisissä yhtiössä sekä asiantuntija että johtotehtävissä. Esimerkiksi monet kansainväliset hotelliketjut työllistävät valtavan määrän ammattilaisia taloushallinnon, liikkeenjohdon, tietoliikenteen, strategian ja operatiivisissa tehtävissä. Yliopistokoulutus mahdollistaa soveltuvuuden hyvin erilaisiin tehtäviin. Riippuen työntekijän omista mielenkiinnon kohteista, voi hän tähdätä erikoistumaan johonkin tiettyyn asiaan tai vaihtoehtoisesti pyrkiä saamaan kokemusta laaja-alaisemmin, josta on hyötyä etenkin johtotehtävissä.